Stichting There Will Be Film wil mooie, betekenisvolle films maken en de belangstelling voor film in al haar vernieuwende en experimentele verschijningsvormen stimuleren. Ook wil de stichting de belangstelling voor niet-eigen culturen, waarmee wij in het maatschappelijk leven in aanraking komen, bevorderen. Wij staan voor diversiteit en kwaliteit.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het leggen en onderhouden van contact en samenwerken met andere professionals. Film is het vertrekpunt, maar van daaruit zoekt de stichting graag de samenwerking op met partners uit andere domeinen zoals de beeldende kunst, theater, dans, muziek of media.

De stichting werd in het voorjaar van 2020 opgericht, dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

De ANBI status biedt diverse voordelen. Zo is er een vrijstelling van erf- en of schenkbelasting en zijn giften voor donateurs aftrekbaar van de belasting. Daarnaast is het voor de stichting ook een keurmerk dat laat zien dat zij aan strenge voorwaarden voldoet. Alle mogelijke winst komt ten goede van het maatschappelijke doel.

Als u zelf een bijdrage wilt leveren aan een project, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Het bestuur van stichting There Will Be Film bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: dhr. A.J.M. Schreuders
Secretaris: dhr. J.J. Klein
Penningmeester: dhr. M. Krajenbrink

Stichting There Will Be Film staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77643704. Het RSIN nummer is 861077337.

Statuten
Beleidsplan 2021-2024
Standaardformulier ANBI publicatieplicht (2021)

Initiators

Chris de Krijger

Chris (1987) is schrijver/regisseur uit Rotterdam. Na zijn afstuderen in 2011 aan de kunstacademie St. Joost in Breda regisseerde hij videoclips voor o.a. Wouter Hamel, Zuco 103 en Angela McCluskey. In 2013 ontving hij een nominatie voor de ‘NFF UPC Innovation Award’ op het NFF. Met de films ‘Ontij’ en ‘Weerklank’ bereikte hij tweemaal de 2e plaats tijdens het ‘48 Hour Film Project’. Hij ontving de prijs voor Beste Regie van The One Vision Party voor zijn korte film ‘Hemelpoort’ die werd vertoond tijdens het NFF.

www.cdekrijger.com

Sven Peetoom

Sven (1993) is een Indische filmmaker uit Rotterdam. Na een bachelor Film- en Literatuurwetenschap en jarenlange praktijkervaring als editor volgde Sven een regie opleiding aan de European Film College in Denemarken. Bij zijn afstuderen ontving hij de Obel Scholarship van €11.000 voor aanstormend filmtalent. De laatste twee jaar heeft hij een veelvoud aan shorts gemaakt die voor een flink aantal festivals zijn geselecteerd.

www.svenpeetoom.com

Jiska Bazuin

Jiska (1990) is een Rotterdamse producent. Na een bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en master Organisatie en Management is Jiska zowel werkzaam geweest in de culturele sector als voor een internationaal handelsbedrijf. Dankzij haar ervaring in en affiniteit met beide vakgebieden weet zij hoe belangrijk (cultureel) ondernemerschap is. Haar hart gaat sneller kloppen van films en het helpen realiseren hiervan.

www.jiskabazuin.nl

Menno Krajenbrink

Menno (1993) is een filmliefhebbende financial uit Rotterdam. Hij heeft een bachelor Bedrijfseconomie (Tilburg) en een master Finance (Rome) afgerond, en is momenteel werkzaam bij een grote zorgverzekeraar. Daarnaast zet hij zich graag in binnen de filmwereld. Hij was werkzaam als producent voor verschillende korte films, waaronder “Fietsvakantie” en zet zich al sinds de middelbare school jaarlijks in voor het IFFR.